terug

OPMAKEN IN QuarkXpress
een bestand aanmaken

Maak een nieuw document aan (File>New>Document / Ctrl+N) U kiest in het dialoogscherm wat in beeld komt (in ieder geval):-Page: de maat van dat wat gedrukt moet worden
-Margin en Column Guide zijn minder belangrijk, deze dienen vooral als hulplijnen

Afloop in QuarkXpress dient u buiten het document te zetten (3mm buiten de documentsgrenzen)

Voor FULLCOLOR drukwerk kunt u uw bestand opmaken met het volle kleurenpallet, bij het importeren van bestanden is het belangrijk er op te letten dat deze in CMYK staan.

Voor ÉÉN-KLEUR-DRUK kunt u opmaken in zwart en vervolgens een drukkleur kiezen.
U kunt er ook voor kiezen om het bestand op te maken in één PMS kleur. (Edit>Colours / Shift+F12)Kies bij Model: Pantone (Un)coated
kies vervolgens rechts de kleur van uw keuze.

Wanneer u een bestand in QuarkXpress wilt opmaken in duotone is het van belang dat de bestanden die u importeert zijn opgemaakt in de kleuren van de duotone. Wanneer u een duotone in een Quark-document plaatst komen de kleuren van de duotone automatisch in uw kleurenpalet (F12) te staan. Als u voor de rest van de opmaak van deze kleuren gebruik maakt weet u 100% zeker dat uw bestand een goede duotone wordt.

kijk voor het maken van duotone plaatjes bij het "opmaken photoshop en illustrator


opslaan

qxd
Zorgt u ervoor dat u bij het opslaan van uw bestanden uw bestanden opslaat als .qxd, in een versie niet hoger dan versie 4.0. Om er zeker van te zijn dat u alle gebruikte afbeeldingen meestuurd kunt u gebruik maken van de functie 'Collect for Output', hiermee kun u een map aanmaken waar naast uw Quark-document ook alle afbeeldingen komen te staan. Bij het aanleveren van een Quarkbestand is het belangrijk dat u alle gebruikte lettertypen meestuurd.

eps
Vanuit Quark kunt u uw documenten ook opslaan als .eps, kies hiervoor File>Save Page as EPS / Ctrl+Alt+Shift+S, kies hierbij:
-Bleed: 3 mm (indien van toepassing)
-Format: Colour
-Preview: TIFF
-Data: Binair
-OPI: Include Images