VOORWAARDEN DIGITAAL AANLEVEREN

OPMAAK

Versturen naar CTP gebeurt vanuit Quark Express.
Documenten aanleveren als .eps-, .tiff-, .jpg-, of .pdf-bestand
(afhankelijk van de vorm van het drukwerk*)

Uw documenten dienen op ware grootte te zijn opgemaakt, documenten voor aflopend drukwerk moeten rondom minimaal 3 mm groter zijn dan het ware formaat van het drukwerk(*). Fullcolor op minimaal 300 dpi, 1- en 2-kleurendruk op minimaal 150 dpi.

Snijtekens op minimaal 3 mm afstand van de rand van het drukwerk, nooit tegen de rand.

Lettertypes omzetten naar curves of meeleveren.

Bij het opmaken van enveloppen minimaal 1cm (grijp)wit aan de kant van de klep hanteren en rekening houden met (de plaats van) het venster.

Bestanden niet opmaken in programma's uit het Office-pakket of andere niet voor grafische toepassingen bedoelde programma's.


*Maak hieronderstaand uw keuze van programmatuur, voor uitleg bij het opmaken.

-QuarkXpress
-InDesign
-Adobe Illustrator
-Photoshop
-CorelDraw

AANLEVEREN

Lever uw bestanden aan
- Op ZIP-Schijf (100mb) of CD voorzien van naam en adres.
- Per E-mail (tot 3 Mb).
- GEEN 3.5" diskette!
Naast het digitale bestand en eventuele lettertypen, vragen wij u altijd om een (kleurgescheiden) print bij te leveren.
VerifiŽer altijd of de bestanden zijn aangekomen.

programmatuur
Qua programmatuur kunnen we het volgende digitaal verwerken:
- Macintosh:
  Quark Xpress versie 3.31 - 4.01, Adobe Illustrator 9.0,
  Adobe Photoshop 6.0
- Windows:
  Coreldraw 5.0 Ė 9.0, Quark Xpress versie 4.1,
  Adobe Photoshop 6.0, Adobe Illustratot 9.0Bij het niet naleven van bovenstaande voorwaarden wordt een opdracht niet gedrukt.
Bij het niet juist naleven van bovenstaande voorwaarden worden gemaakte kosten in rekening gebracht.
Prijzen zijn op basis van een 20%-inktdekking, bij een hogere inktdekking zullen prijzen afwijken.
Bij het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden kan een fout gedrukte opdracht in geen geval verhaald worden op ALBA Drukwerkverzorging en kan de vaste levertijd niet worden gegarandeerd.

Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om bovenstaande voorwaarden na te leven is er in overleg veel mogelijk, voor vragen en/of hulp bij het opmaken van uw bestanden kunt u contact opnemen met onze DTP-afdeling:
tel.:    06 51 45 23 63
email: dtp(at)alba.nl

Stuur uw digitale bestanden naar:
ALBA Drukwerkverzorging
Oeverkruid 6c
9738 AK Groningen
E-mail uw bestanden naar: dtp(at)alba.nl
Computer To Plate,
met deze techniek kunnen documenten
digitaal op drukplaat worden gezet.
drukwerk waarbij het beeld van het
papier afloopt. Ook wel overvul.
tekens buiten het document die de rand
van het document aangeven / aangeven waar
gedrukte vellen gesneden moeten worden
om papier/enveloppen
door de pers te voeren
is ruimte nodig, deze
kan niet bedrukt worden.